Category Prawo w Polsce

Zasiłek pielęgnacyjny

03/03/2020 Prawo w Polsce  No comments

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem socjalnym, finansowanym z budżetu państwa, wypłacanym niezależnie od zasiłku rodzinnego. Przysługuje dziecku w wieku do 16 lat, które ze względu na stan zdrowia wymaga stałej opieki innej osoby. Jeżeli dziecko uczy się w szkole i spełnia warunki, może otrzymywać zasiłek do 24 roku życia. Ponadto zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie w wieku powyżej 16 lat, jeżeli jest osobą niepełnosprawną, a niesprawność ta powstała w wieku uprawniającym do dodatku rodzinnego, tj. przed ukończeniem 21 roku życia. Zasiłek przysługuje również osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek wynosi 10% przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ostatniej waloryzacji rent i emerytur (w 2004 r. – 142 zł). Ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego następuje na wniosek uprawnionego, jego przedstawiciela lub pracownika socjalnego. Zasiłek wypłacają pracodawcy (zatrudniający ponad 5 pracowników) bądź oddział ZUS.

Read More

Adwokat w Lublinie

23/10/2017 Prawo w Polsce  No comments

Adwokat w Lublinie pracuje przez pięć dni w tygodniu, czasem dłużej. Wie, jak spędzać czas, jak podnosić kwalifikacje oraz kompetencje. Ma wiele do zrobienia, chce poświęcić sporo czasu na pracę. Prawnik z kompetencjami i doświadczeniem ma wiele do uczynienia, a klienci walą do niego drzwiami i oknami. Jego praca jest bezcenna, sensowna i celowa. Na pewno warto dbać o pracę, starać się o podnoszenie kwalifikacji, nie odkładać niczego na później. Pracownicy mają zamiar podnosić swoje kwalifikacje i to jest ich obowiązek. Dobry prawnik nie ociąga się, pracuje, nie popełnia błędów. Jego praca ma ogromną wartość. To jest najważniejsze dla każdego klienta. Gdyby nie taka praca to wiele osób miałoby trudne życie. Dzięki ciekawej pracy życie jest wyjątkowe...

Read More

Pozew o rozwód

22/10/2017 Prawo w Polsce  No comments

Ludzie poznają się, zakochują się w sobie, pobierają się. Szukają partnera na całe życie, aż do śmierci. Nie zawsze jednak mają taką szansę – nieraz decydują się na rozwód. Rozstanie bywa dobrym rozwiązaniem, gdy pojawiają się kłótnie, gdy trudno żyć razem, a lepiej zacząć żyć osobno. Wówczas pozostaje złożyć pozew o rozwód i rozstać się. jest to bolesna sprawa, ale rozstanie bywa jedynym wyjściem. Wiele osób chce żyć przyjemnie, miło, dobrze, nie zawsze jednak rozwód jest łatwy. Czasami są kłótnie, nieporozumienia, niesnaski. Dzisiaj rozwód jest luksusem – trzeba o niego walczyć, wydawać na niego pieniądze. niejedna osoba nie wie w jaki sposób taki rozwód otrzymać...

Read More

Kancelaria prawna w Chorzowie jest profesjonalna

19/10/2017 Prawo w Polsce  No comments

Kancelaria prawna w Chorzowie nie narzeka na brak klientów. Ma ich nawet w nadmiarze. Jakość ich pracy jest wysoka, a ich działanie to coś najważniejszego na świecie. Niejedna osoba pracuje w zawodzie adwokata. W kancelarii prawnej jest zatrudnionych specjalistów. Jakość ich pracy ma znaczenie, sens oraz cel. Gdyby nie adwokat to kancelaria prawna byłaby o wiele smutniejszym miejscem. Dzisiaj dobra kancelaria to miejsce bezcenne, bez którego żadna osoba i firma nie czułyby, że mają pomoc prawną. To najważniejsze działanie dla niejednej osoby. W kancelarii pracuje wielu specjalistów, którzy pomagają ludziom i działają na ich rzecz. To bezcenna sprawa, a klienci takiej pomocy chcą najbardziej na świecie. Dzisiaj pracownicy nie mają dostępu do pomocy prawnej, bo jest droga...

Read More

Porady prawne w Krakowie – płatnie i gratis

17/10/2017 Prawo w Polsce  No comments

Porady prawne w Krakowie świadczone są odpłatnie lub gratis. To ważna sprawa, bo klienci chcą mieć porady najwyższej możliwej jakości. Nieodpłatnie doradzają studenci oraz młodzi prawnicy. Osoby ze stażem i doświadczeniem jednak wymagają pewnych opłat, bo potrzebują pieniędzy na życie oraz utrzymanie. Taka praca jest ważna, celowa oraz sensowna. Dobrych prawników jest wielu, adwokatów są setki, a każdy z nich ma mnóstwo do zdziałania i zrobienia. Praca jest ważna, a prawnicy takiej pracy zawsze mają sporo. Adwokaci chcą pracować solidnie, rzetelnie i cieszyć się własną pracą. Na pewno warto o tym pomyśleć, gdy szukamy dobrego adwokata i chcemy porady najwyższej jakości – klasa zawsze kosztuje, jest to jak najbardziej oczywiste...

Read More

Kancelaria adwokacka w Łodzi niejedno ma imię

16/10/2017 Prawo w Polsce  No comments

Kancelarii adwokackiej w Łodzi powierza się różne sprawy. Prywatne, firmowe, spadkowe, rozwodowe. Nieraz są to sprawy trudne, długotrwałe, męczące. Jednak dobry adwokat zawsze pomoże i sprawi, że klient wyjdzie od niego zadowolony. Dobrej klasy usługi prawnicze są potrzebne. Jakość pracy prawnika to podstawa. Skuteczna kancelaria adwokacka czy notarialna na brak klientów nigdy nie narzeka. Zawsze ma klientów, zawsze zarabia pieniądze. Jakość jej pracy jest niezwykle ważna, celowa oraz istotna. Dzisiaj prawników jest wielu, nie brakuje ich na polskim rynku. Wielka wartość działań prawnych to podstawa zadowolenia klientów. To na pewno bezcenna sprawa dla każdego klienta. Wartość sama w sobie. Klienci chcą mieć na swoje wezwanie dobrego prawnika, który na pewno będzie działał na ich korzyść...

Read More

Kancelaria notarialna w Katowicach

07/10/2017 Prawo w Polsce  No comments

Kancelaria notarialna w Katowicach na brak pracy nie narzeka, zadań ma wiele, klientów coraz więcej, bez takiej firmy nikt w życiu nie da rady się rozwijać. Ma jednego lub dwóch właścicieli i pracy co niemiara. Jej działanie jest potrzebne wielu klientom. Na pewno warto korzystać z usług takiej wyjątkowej kancelarii prawnej, która oferuje to, co najlepsze oraz najcenniejsze. Dzisiaj wiele osób kupuje i sprzedaje mieszkania, spisuje testamenty, odrzuca spadki – każde działanie wymaga spisania odpowiedniego dokumentu przez notariusza, czyli uzyskania aktu notarialnego lub innej klasy dokumentu. Praca notariusza jest ważna, cenna, bo dobrze opłacana. Klienci dobrze oceniają notariusza, a kancelarii notarialnych w Polsce jest coraz więcej. Jakość ich działania jest wysoka...

Read More

Kancelaria windykacyjna w Warszawie

05/10/2017 Prawo w Polsce  No comments

Windykacja jest bardzo ważna, kiedyś była nieznana, jednak od kilkunastu lat jest to działanie bardzo ważne. Windykowanie długów to podstawa, bo złe długi pogrążają w chaosie niejedną firmę. Praca ma ogromne znaczenie, a klienci na taką pracę poświęcają czas. Tymczasem kancelaria windykacyjna pomoże, wesprze, rozwiąże problemy. Im lepsze rozwiązania, tym większe zadowolenie klientów danej kancelarii windykacyjnej. Nie ma co do tego wątpliwości. Dzisiaj klient to nasz pan, a praca na jego rzecz jest bezcenna. Gdyby nie skuteczne windykowanie, czyli odzyskiwanie długów to wiele osób miałoby problemy zawodowe oraz prywatne. Dobra windykacja na pewno pomaga niejednemu człowiekowi. Dzisiaj klienci dbają o odzyskiwanie długów, bo to dla nich bardzo istotne rozwiązanie oraz zadanie...

Read More

25/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Wniesienie środka odwoławczego jest w istocie jednym aktem procesowym, jednolitą czynnością procesową – także wówczas, gdy wniesiony on zostaje w postaci kilku pism procesowych (np. sporządzonych niezależnie przez stronę i jej pełnomocnika procesowego albo przez kilku pełnomocników jednocześnie).

Judykatura nie wymienia wypadków wydania zbędnych orzeczeń me-rytorycznych, a więc niedopuszczalnych. Stwierdzono natomiast wy

Read More

Od 1 stycznia 2004 r.

24/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy ustalające sposób obliczania no-minalnego czasu pracy na podstawie normy średniotygodniowej, a przy pracy w ruchu ciągłym – normy dobowej. Również na pisemny wniosek pracownika można go zatrudnić w systemie skróconego tygodnia pracy. Charakteryzuje się on wykonywaniem pracy przez mniej niż 5 dni w tygodniu w granicach do 12 godzin dziennie w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zalegalizowano równocześnie praktykę stosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy. We wszystkich tych przypadkach decyzja należy do pracodawcy, który w zależności od potrzeb instytucji może, ale nie musi, uwzględnić wniosek pracownika.

Read More

Nie może bowiem być nauczycielem osoba

23/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

– która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczone prawa publiczne,

– przeciwko której toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne,

– przeciwko której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

– która była ukarana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Read More

W rozporządzeniu określono

18/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

W rozporządzeniu określono, w jakich typach szkół lub placówek mogą pracować nauczyciele posiadający określone kwalifikacje. Kwalifikacje do pracy w szkołach określonych w § 2 rozporządzenia mają osoby, które ukończyły:

– studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnej lub zbliżonej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiadają przygotowanie pedagogiczne,

Read More