W rozporządzeniu określono

18/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

W rozporządzeniu określono, w jakich typach szkół lub placówek mogą pracować nauczyciele posiadający określone kwalifikacje. Kwalifikacje do pracy w szkołach określonych w § 2 rozporządzenia mają osoby, które ukończyły:

– studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnej lub zbliżonej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiadają przygotowanie pedagogiczne,

– studia magisterskie na kierunku innym niż nauczany przedmiot i które posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>